Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2017-11-02

Sammanträde 2017-11-02

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justerare och tid för justering

BESLUTSÄRENDEN

2 Revidering av bilaga till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2018.