Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2018-10-04

Sammanträde 2018-10-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 7 juni 2018

4 Sammanträdesdatum för Avfallsnämnden under 2019

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)