Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2018-12-06

Sammanträde 2018-12-06

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 4 oktober 2018

Beslutsärenden

3 Obligatorium för utsortering av matavfall, beslut

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)