Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2019-03-14

Sammanträde 2019-03-14

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 4 oktober 2018

Anmälningsärenden, Övriga ärenden

5 Övrigt