Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2019-06-12

Sammanträde 2019-06-12

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 14 mars 2019

Beslutsärenden

3 Delegationsordning för avfallsförvaltningen

5 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2020

Anmälningsärenden, Övriga ärenden

6 Övrigt