Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2019-10-03

Sammanträde 2019-10-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 12 juni 2019

Beslutsärenden

3 Sammanträdesdatum för Avfallsnämnden under 2020

Anmälningsärenden, Övriga ärenden

4 Övrigt