Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2020-04-02

Sammanträde 2020-04-02

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 3 oktober 2019

Beslutsärenden

3 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2021. Inriktningsärende