Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2020-09-03

Sammanträde 2020-09-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 11 juni 2020

Beslutsärenden

3 Sammanträdestider för nämndens arbete under 2021

Anmälningsärenden

4 Anmälan av beslut fattade i delegation gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall