Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2021-02-04

Sammanträde 2021-02-04

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 3 december 2020

Beslutsärenden

3 Redovisning a beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall