Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2021-04-29

Sammanträde 2021-04-29

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 4 februari 2021

Beslutsärenden

3 Taxa för avfall under kommunalt ansvar för år 2022 - Inriktningsärende