Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2021-06-17

Sammanträde 2021-06-17

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 29 april 2021

Beslutsärenden

3 Revidering av föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun. Beslut om utställning

Anmälningsärenden

Övriga ärenden