Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2021-09-09

Sammanträde 2021-09-09

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 17 juni 2021

Beslutsärenden

3 Förslag till taxa för Avfall under kommunens ansvar 2022

Anmälningsärenden

4 Redovisning av beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall