Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2022-02-03

Sammanträde 2022-02-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 21 oktober 2021

4 Delegation av rätten att fatta vissa beslut enligt föreskrifter för avfallshantering i Stockholms stad

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)