Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2022-05-05

Sammanträde 2022-05-05

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 2 februari 2022

Beslutsärenden

3 Taxa för avfall under kommunens ansvar för år 2023