Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2022-06-16

Sammanträde 2022-06-16

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 5 maj 2022

Beslutsärenden

3 Förslag till taxa för avfall under kommunens ansvar för år 2023

Anmälningsärenden

4 Redovisning av beslut fattade med stöd av delegation