Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2022-09-22

Sammanträde 2022-09-22

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 16 juni 2022

Beslutsärenden

3 Sammanträdesdatum för Avfallsnämnden under 2023

Anmälningsärenden

4 Deluppföljning Avfallsplan för Stockholm 2021-2024, fokus SVOAs åtgärder -