Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
08:15
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 Gotland

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av val till stadsdelsnämnden 2019

Beslutsärenden

3 Val av social delegation 2019

4 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2019

5 Val av stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

6 Skolchef till förskoleverksamheten

§1 Godkännande av dagordning och val av justerare

§2 Anmälan av val till stadsdelsnämnden 2019-01-01-2019-12-31

§3 Val av social delegation 2019

§4 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2019

§5 Val av stadsdelsnämndens funktionshinderfrågor 2019-2022

§6 Skolchef för förskoleverksamheten