Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2021-03-25

Sammanträde 2021-03-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Att inte stänga öppna förskolan i Årsta

Skrivelser

4 Svar på skrivelse från (S), (V), (Fi) - Skrivelse om trygghet på äldreboenden under och efter pandemin

5 Svar på skrivelse från (S), (V), (Fi) - Kostnader med anledning av pandemin

Beslutsärenden

6 Månadsrapport februari år 2021

Dnr: EÅV 2021/136 (Senare utskick)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2020

10 Direktsända och publicera nämndsammantärden i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Anmälningsärenden och övrigt

12 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2021/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för mars är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen,
(delas ut på gruppmötet)

14 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

15 Begränsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

16 Begränsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§6 Månadsrapport februari 2021

§7 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2020

§14 Stadsdelsdirektörens information

§15 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten LVU

§16 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten LVU

§17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 1 mars, 11 mars och 19 mars 2021