Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2008-06-16

Sammanträde 2008-06-16

Datum
Klockan
09.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Anmälan av Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Pennfäktaren 11 på Norrmalm (M&V) Hemlig

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker på dagens sammanträde.

§2 Anmälan av Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Pennfäktaren 11 på Norrmalm

Dnr 2004 4136 02123

Exploateringskontoret hade den 11 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.