Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2017-04-11

Sammanträde 2017-04-11

Datum
Klockan
08:15
Plats
AB Familijebostäders huvudkontor, Hammarby Fabriksväg 67, (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00

1 Anmälan av föregående protokoll.

Protokoll fört vid sammanträde 2017-02-21
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Avrapportering av avgivna remissvar (S)

6 Anmälan av Finansiell månadsrapport per 2017-02-28 för AB Familjebostäder (E)

7 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari - februari (E)

8 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av Stockholmshus i Kv Fruängsgården, Fruängen (PuA)

9 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Banken 3, Västertorp (PuA)

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 17 februari 2017.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20170411.pdf (149 kb)

§2 Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20170411.pdf (149 kb)

§3 Avrapportering av avgivna remissvar, Dnr 2017/0423-1.2.1

§7 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-februari 2017, Dnr 2017/0437- 1.2.1

§8 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av Stockholmshus i kv Fruängsgården, Fruängen, Dnr 2017/0465-1.2.1

§9 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Banken, Västertorp, Dnr 2017/0467-1.2.1