Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2014-03-07

Sammanträde 2014-03-07

Datum
Klockan
08:15
Plats
Drätselnämndens sessionssal, plan 3, Stadshuset

Samling i receptionen kl 08:10

2 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom fastigheterna Kabelverket och 7 Älvsjö samt Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av fastigheterna Kabelverket 2 och 7 Älvsjö i samband med nyproduktion

Dnr: 2014/0443-3.2.3

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 1 §,
19 kap 3 § och 31 kap 17 §.
Sekretessbelagt av AB Familjebostäder

3 Reviderat genomförandebeslut för underhållsarbeten inom kv Mjödet 2, Tallkrogen

§1 Val av justeringsmän

§2 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom fastigheterna Kabelverket 2 och 7, Älvsjö samt Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av fastigheterna Kabelverket 2 och 7 i Älvsjö i samband med nyproduktion, dnr 2014/0443-3.2.3 (Sekretess)

§3 Reviderat genomförandebeslut för underhållsarbeten inom kv Mjödet 2, Tallkrogen, dnr 2014/0444-3.2.4