Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-01-17

Sammanträde 2005-01-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen i Stadshuset

Härmed kallas till EXTRA SAMMANTRÄDE 2/2005 med fastighets- och saluhallsnämnden den
17 Läs mer...januari 2005, kl 17.00 i Stora Kollegiesalen i Stadshuset.

Vid förhinder var god underrätta receptionen snarast möjligt
per tel 508 46 666.

Ordföranden

Mötesinformation

Justerat:
27 januari 2005

Karin Wanngård                                        Rolf Könberg

 

Närvarande:

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande

Rolf Könberg (m), vice ordförande

Lamia Elamri (s)

Godfrey Etyang (s)

Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Raymond Hansson (s)

Britt-Mari Lagerqvist (m)

Martin Michel (mp)

Sven Påfvels (kd)

 

 

Ersättare

Stefan Hansson (s)

Sofia Johansson (s)

Shrin Nasirpour (s), tjänstgörande

Margot Thorin (fp), tjänstgörande

Jan Valeskog (s), tjänstgörande

Oskar Öholm (m), tjänstgörande

 

 

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och t f nämndsekreteraren

Lena-Maria Karlsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 31 januari 2004.

§2 Reglemente för fastighets- och saluhallsnämnden

Dnr: FS2005/100/12

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 14 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna förslaget till reglemente.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§3 Övrigt