Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-01-04

Sammanträde 2002-01-04

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 1 extra /2002 med gatu- och fastighetsnämn Läs mer...den den
4 januari 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Ersättare

Catarina Agrell (s), tjänstgörande

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m), tjänstgörande

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Björn Nyström (kd)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Göran Gahm, Mikael Forkner samt borgarråds-sekreteraren från roteln Christian Rockberger.

Ordföranden Sten Nordin (m) hälsade alla välkomna till årets första sammanträde med gatu- och fastighetsnämnden.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 18 januari 2001 i Stadshuset.

§2 Information om snöröjningen

Ordföranden Sten Nordin (m), gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret informerade om ansvaret för snöröjningen inom staden och vad som gjorts lokalt och centralt den senaste tiden. Det framgick bland annat att en målsättning för att staden skall fungera bättre satts upp, att en samverkansgrupp i syfte att uppnå målsättningen tillsatts och att gatu- och fastighetskontoret kommer att förelägga gatu- och fastighetsnämnden ett tjänsteutlåtande i ärendet vid nästa nämndsammanträde. Förtroendevalda i nämnden framförde synpunkter på snöröjningen och förslag till åtgärder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade - i avvaktan på tjänsteutlåtande i ärendet från gatu- och fastighetskontoret - för informationen.

Vid protokollet