Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Globe Arena > Sammanträde 2008-02-04

Sammanträde 2008-02-04

Datum
Klockan
Plats
Konferensrum Sport, Triangelkontoret, Globentorget 2

1 Val av justeringsmän enligt arbetsordning för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 21 november 2007 Bilaga 1

3 VD informerar

- Preliminärt resultat för 2007 Bilaga 2
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från styrelsemötet den 21 november 2007 bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

§3 VD informerar

3.1 Preliminärt resultat för 2007

Maj-Britt Gustafsson Wallin informerade om att Evenemangsbolagets resultat för år 2007 uppgår till 12,0 Mkr, bilaga 2 (distribuerades med kallelsen).

§4 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp