Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 30 maj

5 Ekonomisk information

Tertialbokslut 2 år 2013 jämte prognos

6 Antagande av Stockholm stads it-program 2013-2018 - ett program för digital förnyelse

7 Lägesrapport 7 - Projekt Tele2 Arena

8 Anmälan av handlingar - Finansiell månadsrapport augusti 2013

§1 Godkännande av dagordningen

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Tertialbokslut 2 år 2013 jämte prognos

§6 Antagande av Stockholms stads it-program 2013-2018

§7 Lägesrapport 7 Projekt Tele2 Arena

§8 Anmälan av handling

§10 Nästa styrelsemöte