Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 26 september

5 Ekonomisk information

Budget 2014 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

7 Antagande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy

9 Val av ombud till extra bolagsstämma för val av revisorssuppleant

10 Anmälan av handlingar

- Finansiell månadsrapport oktober 2013

11 Antagande av Arkivregler för Stockholms stad

§1 Godkännande av dagordningen

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Ekonomisk information, Budget 2014 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

§6 Internkontrollplan för 2014

§7 Antagande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy

§8 Sammanträdestider 2014

§9 Val av ombud till extra bolagsstämma för val av ny revisorssuppleant

§10 Anmälan av handling

§11 Arkivregler för Stockholms Stad

§13 Nästa styrelsemöte