Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2014-03-14

Sammanträde 2014-03-14

Datum
Klockan
08.30
Plats
SGA Fastigheter AB, Plan 7, Arenatorget 1, Johanneshov

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 28 november 2014

6 Uppföljning internkontrollplan 2013

7 Reviderad attestinstruktion

8 Årsstämma 2014 i dotterbolag samt godkännande av reviderad bolagsordning i bolaget

9 Modernisering av Hovet & Ericsson Globe

10 Reviderad budget 2014 med anledning av K3 samt budget 2015 med inriktning 2016-2017 och till investeringar 2015-2019

11 Anmälan av handling

12 Nästa styrelsemöte

*Skickas ut per post senast i början av vecka 11
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (160 kb)

§1 Godkännande av dagordningen

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Ekonomisk information, Årsbokslut 2013

§6 Uppföljning av internkontrollplan 2013

§7 Reviderad Attestinstruktion

§8 Årsstämma 2014 i dotterbolag samt godkännande av reviderad bolagsordning

§9 Modernisering av Hovet & Ericsson Globe

§10 Reviderad budget 2014 med anledning av K3 samt budget 2015 med inriktning

§11 Anmälan av handling

§12 Nästa styrelsemöte