Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
08.30
Plats
SGA Fastigheter AB, Plan 7, Arenatorget 1, Johanneshov

1 Val av styrelsens sekreterare

3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

4 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 14 mars

6 Ekonomisk information

Tertialbokslut 1 2014 jämte prognos

9 Anmälan av handlingar

- Protokoll från bolagsstämman 2014-03-18
- Finansiell månadsrapport mars 2014

10 Antagande av reviderad upphandlingspolicy

§1 Val av styrelsens sekreterare

§2 Godkännande av dagordningen

§3 Val av justeringsmän

§4 Anmälan om protokollsjustering

§6 Ekonomisk information, Tertialbokslut 1 2014 jämte prognos

§7 Reviderad arbetsordning

§8 Reviderat policydokument

§9 Anmälan av handling

§10 Antagande av reviderad upphandlingspolicy

§12 Nästa styrelsemöte