Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2014-10-02

Sammanträde 2014-10-02

Datum
Klockan
08.30
Plats
SGA Fastigheter AB, Plan 7, Arenatorget 1, Johanneshov

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 22 maj

5 Ekonomisk information

Tertialbokslut 2 år 2014 jämte prognos

6 Slutrapport - Projekt Tele2 Arena

7 Modernisering av Hovet & Ericsson Globe

9 Anmälan av handlingar

- Finansiell månadsrapport augusti 2014
- Fusionsplan

§1 Godkännande av dagordningen

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Tertialbokslut 2 år 2014 jämte prognos

§6 Slutrapport -­ Projekt Tele2 Arena

§7 Modernisering av Hovet & Ericsson Globe

§8 Reviderad attestinstruktion

§9 Anmälan av handling

§11 Nästa styrelsemöte