Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
08.30
Plats
SGA Fastigheter AB, Plan 7, Arenatorget 1, Johanneshov

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 2 oktober 2014 Bilaga

5 Ekonomisk information

Budget 2015 inkl. verksamhetsplan och limitbehov Skickas ut senare

6 Internkontrollplan 2015 Bilaga

7 Antagande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy Bilaga

8 Sammanträdestider 2015 Bilaga

9 Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling Bilaga

10 Policy för resor i arbetet Bilaga

11 Anmälan av handlingar

- Finansiell månadsrapport oktober 2014 Bilaga - Slutrapport Tolv Stockholm Bilaga

§1 Godkännande av dagordningen

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Ekonomisk information

§6 Internkontrollplan 2015

§7 Antagande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy

§8 Sammanträdestider 2014

§9 Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

§10 Policy för resor i arbetet för koncernen SGA Fastigheter AB

§11 Anmälan av handling

§13 Nästa styrelsemöte