Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2015-03-05

Sammanträde 2015-03-05

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, Plan 7, Johanneshov

1 Val av styrelsens sekreterare

3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

4 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 27 november 2014

7 Uppföljning internkontrollplan 2014

9 Årsstämma 2014 i dotterbolag samt godkännande av reviderad bolagsordning i bolaget

10 Budget 2016 med inriktning 2017-2018 och investeringar till och med 2016-2020

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (161 kb)

§1 Val av styrelsens sekreterare

§2 Godkännande av dagordningen

§3 Val av justeringsmän

§4 Anmälan om protokollsjustering

§6 Ekonomisk information, Årsbokslut 2014

§7 Uppföljning av internkontrollplan 2014

§8 Reviderad Attestinstruktion

§9 Årsstämma 2015 i dotterbolag

§10 Budget 2016 med inriktning

§11 Anmälan av handling

§12 Nästa styrelsemöte