Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2015-10-01

Sammanträde 2015-10-01

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, Plan 7, Johanneshov
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 151001.pdf (249 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering från ordinarie styrelsesammanträde den 28 maj

6 Anmälan av handlingar - Finansiell månadsrapport juli 2015

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (218 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§3 Anmälan om protokollsjustering från ordinarie styrelsesammanträde den 28 maj

§5 Ekonomisk information

§6 Anmälan av handlingar - Finansiell månadsrapport juli 2015

§8 Nästa styrelsemöte