Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, Plan 7, Johanneshov

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§3 Anmälan om protokollsjustering från

§5 Ekonomisk information

§6 Internkontrollplan 2016

§9 Försäljning av Yttre Kommersiella Lokaler

§10 Sammanträdestider 2016

§13 Nästa styrelsemöte