Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2016-03-08

Sammanträde 2016-03-08

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, 7tr, Johanneshov
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (189 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§6 Uppföljning av internkontrollplan 2015

§7 Årsstämma 2016 i dotterbolag

§8 Budget 2017 med inriktning

§9 Kommunstyrelsens beslut avseende nya arkivregler för Stockholms stad

§10 Revidering av Riktlinjer om mutor och representation

§11 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§12 Policy för betalkort

§13 Anmälan av handling

§14 Nästa styrelsemöte