Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Extra Sammanträde 2016-06-16

Extra Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, 7tr, Johanneshov

3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

4 Entledigande av verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör

6 Försäljning av Arenagaraget

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (183 kb)

§1 Val av mötets sekreterare

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§4 Entledigande av verkställande direktör och förordnande av verkställande direktör

§5 Reviderad attestinstruktion

§6 Försäljning av Arenagaraget

§8 Nästa styrelsemöte