Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2016-10-13

Sammanträde 2016-10-13

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, 7tr, Johanneshov
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (188 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Lägesrapport om Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe

§6 Rapport och beslut om försäljning av Arenagaraget

§7 Ekonomisk information Tertialbokslut 2 2016 jämte prognos

§8 Reviderat policydokument

§12 Nästa styrelsemöte