Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Extra sammanträde 2016-11-09

Extra sammanträde 2016-11-09

Datum
Klockan
08:00
Plats
Stockholms stadshus, Lilla kollegiesalen

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§3 Entledigande av verkställande direktör och tillsättning av verkställande direktör