Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2017-04-04

Sammanträde 2017-04-04

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, 7 tr, Johanneshov

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 16 mars 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Budget 2018 med inriktning 2019-2020 och investeringar till och med 2018-2022

6 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

7 Anmälan av handlingar

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (240 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Budget 2018 med inriktning 2019-2020 och investeringar till och med 2018-2022

§6 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§7 Anmälan av handling

§9 Nästa styrelsemöte