Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Extra sammanträde 2017-06-28

Extra sammanträde 2017-06-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholms stadshus, Lilla kollegiesalen
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 170628.pdf (291 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Exploateringskontoret informerar om försäljning av bolagets byggrätter.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (237 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän

§3 Exploateringskontoret informerar om försäljning av bolagets byggrätter