Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Extra Sammanträde 2017-11-09

Extra Sammanträde 2017-11-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 171109.pdf (128 kb)

3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (237 kb)

§1 Val av mötets sekreterare

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget