Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2018-04-23

Sammanträde 2018-04-23

Datum
Klockan
08:30
Plats
Stockholms stadshus, konferensrum Riddaren


Direkt efter styrelsemötet kommer PWC att presentera rapporten "Underlag stategiska hand Läs mer...lingsalternativ".

Bilagor till föredragningslista
Kallelse 180423.pdf (369 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 15 mars 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anmälan av handlingar

9 Nästa styrelsemöte

Mötet den 7 juni är flyttat till måndagen den 11 juni, kl. 08:00
Plats: Stockholm stadshus, konferensrum Hjalmar Mehr
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (241 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§3 Anmälan om protokollsjustering

§9 Nästa styrelsemöte