Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2018-10-04

Sammanträde 2018-10-04

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, plan 7, Johanneshov
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 181004.pdf (27 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 11 juni 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nästa styrelsemöte

- Ordinarie styrelsemöte tisdagen den 4 december kl. 08.30
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (242 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Ekonomisk information och Tertialbokslut 2 jämte prognos

§6 Reviderad attestinstruktion

§7 Reviderad Policy för biljetter till evenemang

§8 Anmälan av handling

§10 Nästa styrelsemöte