Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2018-12-18

Sammanträde 2018-12-18

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, plan 7, Johanneshov

Mötet den 4 december 2018 flyttas till den 18 december

Bilagor till föredragningslista
Kallelse 181218.pdf (24 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 4 oktober 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Sammanträdestider 2019

9 Anmälan av handlingar

11 Nästa styrelsemöte

- Ordinarie styrelsemöte torsdagen den 7 mars kl. 08.30
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (327 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Ekonomisk information och Budget 2019 inkl.

§6 Internkontrollplan 2019

§7 Policy för biljetter till evenemang - Revidering

§8 Sammanträdestider 2019

§9 Anmälan av handling

§11 Nästa styrelsemöte