Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2019-03-07

Sammanträde 2019-03-07

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, plan 7, Johanneshov
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 190307.pdf (30 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 18 december 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Uppföljning internkontrollplan 2018

8 Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

9 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (323 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§6 Uppföljning av internkontrollplan 2018

§7 Årsstämma 2019 i dotterbolag

§8 Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

§9 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§10 Anmälan av handling

§12 Nästa styrelsemöte