Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2019-04-11

Sammanträde 2019-04-11

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholms stadshus, Carl Albert-rummet

Observera! Mötet den 11 april är flyttat till stadshuset kl. 09:00

Bilagor till föredragningslista
Kallelse 190411.pdf (27 kb)

1 Val av styrelsens sekreterare

3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

4 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 7 mars 2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av handlingar

12 Nästa styrelsemöte

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (180 kb)

§1 Val av styrelsens sekreterare

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av justeringsmän

§4 Anmälan om protokollsjustering

§6 Budget 2020 med inriktning 2021-2022 och investeringar till och med 2024

§7 Reviderad attestinstruktion

§8 Reviderad arbetsordning

§9 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§10 Anmälan av handling

§12 Nästa styrelsemöte