Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2019-10-03

Sammanträde 2019-10-03

Datum
Klockan
09:00
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, plan 7, Johanneshov

Observera! Mötet den 10 oktober är flyttat till den 3 oktober kl. 09:00

Bilagor till föredragningslista
Kallelse 191003.pdf (24 kb)

3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

4 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 28 maj 2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Införande av eDok och ny klassificeringsstruktur

9 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

12 Nästa styrelsemöte

- ordinarie styrelsemöte torsdagen den 5 december kl. 09.00
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (168 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§4 Anmälan om protokollsjustering

§8 Införande av eDok och ny klassificeringsstruktur

§9 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§12 Nästa styrelsemöte