Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2019-12-05

Sammanträde 2019-12-05

Datum
Klockan
09:00
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, plan 7, Johanneshov

Observera! Tiden är ändrad till kl. 09:00

Bilagor till föredragningslista
Kallelse 191205.pdf (113 kb)

3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

4 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 3 oktober 2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

9 Sammanträdestider 2020

12 Nästa styrelsemöte

- Ordinarie styrelsemöte torsdagen den 5 mars kl. 09.00
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (172 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§4 Anmälan om protokollsjustering

§8 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§9 Sammanträdestider 2020

§12 Nästa styrelsemöte