Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2020-03-05

Sammanträde 2020-03-05

Datum
Klockan
09:00
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, plan 7, Johanneshov
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 200305.pdf (27 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 5 december 2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Uppföljning internkontrollplan 2019

9 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

10 Anmälan av handlingar

12 Nästa styrelsemöte

- Ordinarie styrelsemöte torsdagen den 16 april 2020
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (169 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§3 Anmälan om protokollsjustering

§6 Uppföljning internkontrollplan 2019

§9 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§12 Nästa styrelsemöte