Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2020-12-10

Sammanträde 2020-12-10

Datum
Klockan
09:00
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, plan 7, Johanneshov

2 Utseende av protokolljusterare

6 Internkontrollplan 2021 (utskickat)

7 Sammanträdestider 2021 (utskickat)

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utskickat)

§2 Utseende av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokoll

§6 Internkontrollplan 2021

§7 Sammanträdestider 2021

§8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv