Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-09-18

Sammanträde 2014-09-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om att skapa små humlegårdar i parker

3 Medborgarförslag - Trekanten en badsjö för alla åldrar

5 Kartläggning av förskollärarnas arbetsbörda

Svar på skrivelse från (FP), (M) och (C)
Dnr 322-2014-1.2.1

7 Program för HBTQ-frågor 2014-2017

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 289-2014-1.5.1 Omedelbar justering

Anmälningsärenden

9 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

10 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

12 Minnesanteckningar Lokala BRÅ

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Förteckning över inkomna skrivelser

14 Anmälan av tjänstemannabeslut

15 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

16 Nedläggning av faderskapsutredning

17 Nedläggning av faderskapsutredning

18 Nedläggning av faderskapsutredning

19 Nedläggning av faderskapsutredning

20 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 25 och 28 augusti 2014.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (87 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om att skapa små humlegårdar i parker

§3 Medborgarförslag - Trekanten en badsjö för alla åldrar

§14 Förteckning över inkomna skrivelser

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll